Kvarnen

Kvarnen, restaurang på den tomt som sedan 1980-talet upptas av Comfort Hotell Nouveau vid Gasverksgatan. Kvarnen var en av stadens s.k. systemkrogar. På andra våningen fanns förutom den lite ”finare” restaurangdelen även en mindre festvåning som uthyrdes i samband med årsmöten, föreningsjubileer och privata tillställningar. Se även Helsingborgs Utminuterings- & Utskänknings AB.