Kungsgatan

Kungsgatan, anlagd på 1890-talet och med ett vanligt förekommande namn även om namnet normalt ges åt mer centrala huvudgator. Valet av namn i detta fallet kan möjligen härledas till att den närbelägna Norra hamnen invigdes av konung Oscar II år 1891.