Konsul Perssons villa

I dag är villan bl.a. kårhus för studenter på Campus Helsingborg.
I dag är villan bl.a. kårhus för studenter på Campus Helsingborg.

Konsul Perssons villa, även känd under sitt ursprungliga namn Essenska villan, är belägen vid Gamla Knutpunkten, i hörnet av Södergatan/ Bergaliden. På platsen låg under tidigt 1800-tal ett envåningshus på den stora tomten, vilken var inhägnad av ett lågt stengärde. Området kallades Tobakslyckan eftersom det tidigare odlats tobak där. Essenska villan uppfördes 1846–48 efter ritningar av den danske professorn vid Konstakademin i Köpenhamn, Gustav Friedrich Hetsch. Byggherre var generalmajoren, greve Gustaf Adolf Fredrik von Essen (1803–84).
Villan köptes 1884 av konsul Nils Persson som bodde där till sin död 1916, varefter den från 1918 och fram till 1950-talet ägdes och beboddes av sonen konsul, Ivar Persson Henning, som donerade byggnaden till Helsingborgs stad med villkoret att den allt hädanefter skulle kallas ”Konsul Perssons villa”. Villan inrymde förutom bostad åt konsulsparet Persson (Henning) också det tyska konsulatet – äldre helsingborgare minns att hakkorsflaggan under krigsåren på 1940-talet vajade på byggnaden. Under senare årtionden användes Villan som kontor av Affärsverken för att senare bli hemvist för Sjuksköterskeskolan och senare Kommunala musikskolan. Som en kuriositet kan nämnas att Helsingborgs första wc-anläggning installerades här. Huset blev byggnadsminne 1967. Under 2003 byggdes villan om till bl.a. ett kårhus åt Campus Helsingborg. Se även Generalbefälhavare.
I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du fler foton på Konsul Perssons villa, bl.a.: [[1]]

Läs mer: Ivar P:son Henning, ”En gammal hälsingborgares minnen” (1950).