Kommunala styresformer

Kommunala styresformer. Gustaf Peyron
Kommunala styresformer. Gustaf Peyron
Kommunala styresformer. Gustaf Peyron

Kommunala styresformer. Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ.

Fullmäktige består (2005) av 65 folkvalda ordinarie ledamöter som fattar övergripande beslut om exempelvis stadens budget. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för stadens utveckling och ekonomi (motsvarar tidigare drätselkammaren). Kommunstyrelsen och dess förvaltning verkställer fullmäktiges beslut och leder stadens verksamhet. Kommunalråden, sex heltidstjänster uppdelat på åtta personer, fyra från vardera majoritet och opposition (2005), utses av fullmäktige och arbetar med politiska frågor. Kommundirektören är chef för kommunstyrelsens förvaltning och har en samordnande funktion för kommunens samlade verksamhet.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/152/2016/12/skarstedtportr.jpg
Kommunala styresformer. Börje Skarstedt
Kommunala styresformer. Börje Skarstedt
Kommunala styresformer. Börje Skarstedt

Stadsfullmäktige var 1863–1970 högsta beslutande direktvalda organ för stadens styrelse. I den nya kommunallagen av 1862 stadfästes att varje stad ”med därunder lydande område skulle utgöra för sig en särskild kommun”. Stadskommunens beslutanderätt skulle utövas vid allmän rådstuga eller för städer med över 3 000 invånare stadsfullmäktige. Verkställigheten av fullmäktiges beslut och förvaltningen under magistratens överinseende tillkom drätselkammaren. De särskilda styrelser och personer som utsågs av fullmäktige var då som nu beroende av stadens storlek. Helsingborg hade 1862 rätt att utse 26–30 stadsfullmäktigeledamöter. Första stadsfullmäktigevalet i Hbelsingborg skedde i december 1862. De bestämmelser gällande rösträtt och röstetal som gällde 1862 skulle bestå i senare något modifierad form till 1909 och därefter i form av en 40-gradig skala till 1918 då allmän rösträtt infördes. (Kvinnlig rösträtt kunde dock utnyttjas först vid riksdagsvalet 1922.)

Stadskollegiet utgjorde kommunal styrelseform i Helsingborg (1956–70). Stadskollegium fanns, vid införandet, koloniträdgårdar. Några av pionjärerna vid anläggandet av stadens första koloniträdgårdsområde på Viskängen koloniträdgårdar. Upprop till allmänheten under kristider endast i Stockholm, Göteborg och hade diskuterats i Malmö. Syftet var att åstadkomma ett organ för beredning, översyn och samordning, men så mycket som möjligt frigjort från löpande förvaltningsbestyr och avlasta drätselkammaren arbetsuppgifter. I ledningen för kollegiet stod en stadsdirektör. Vid införandet fick kollegiet nio ledamöter och drätselkammaren fem. Ordförande under alla åren var Börje Skarstedt.

Läs om Kommunfullmäktiges arbete idag 2022; https://helsingborg.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige/

Läs mera: ”De hundra åren 1862–1962”, minnesskrift utgiven av stadsfullmäktige 1965, flera författare; Helsingborgs historia, VII:1 (1992).

STADSFULLMÄKTIGE- (KOMMUN-) ORDFÖRANDE GENOM ÅREN

Rudolf Tornerhjelm (1862–85)

Gustaf Peyron (1885–87)

Petter Olsson (1888–1903)

Nils Persson (1904–08)

Malte Sommelius (1908–19)

K Jakob Beskow (1919)

Carl Johansson (1919–30)

Hjalmar Forsberg (1931–41)

Edwin Berling (1941–51)

Anders Persson (1951–1954)

Börje Skarstedt (1955–60)

Karl Salomonsson (1961–1966)

Gunnar Nordqvist (1967–1973)

Stig J. Svensson (1974–1976)

Arne Larsson (1977–1982)

Stig Blixt (1983–1985)

Arne Larsson (1986–1988)

Inger Andersson (1989–1991)

Folke Straube (1992–1994)

Inger Andersson Sjöstedt (1995–1998)

Carin Wredström (1999–2001)

Sven Borgvald (2002)

Ann Arleklo (2003–2006)

Carin Wredström (2006- 2014 )

Mats Sander (2014 – )

KOMMUNSTYRELSENS (DRÄTSELKAMMARENS) ORDFÖRANDE GENOM ÅREN

– Drätselkammaren –

Osvald Toll (1863)

Axel De la Gardie (1864–1874)

Gustaf Peyron (1875–1884)

H. Aron Siöcrona (1885–1893)

Nils Persson (1894–1903)

Oscar Trapp (1904–1908)

Ottomar R. Hedenblad (1909–1914)

K. Jakob Beskow (1915–1918)

Carl Wester (1918)

Harald Bergengren (1919–1920)

Hjalmar Forsberg (1920–1930)

Edwin Berling (1931–1941)

Leonard Gjertz (1942–1946)

Klas Pettersson (1947–1958)

Gunnar Nordqvist (1959–1961)

Börje Skarstedt (1961–1970)

– Kommunstyrelsen –

Börje Skarstedt (1971–1973)

Villiam Björk (1974–1976)

Ella Tengbom-Velander (1977–1982)

Birger Håkansson (1983–1985)

Ella Tengbom-Velander (1986–1988)

Birger Håkansson (1989–1991)

Jerker Swanstein (1992–1994)

Britta Rundström (1995–1998)

Björn O. Anderberg (1999–2001)

Carin Wredström (2002)

Tomas Nordström (2003–2006)

Peter Danielsson (2006- )

KANSLICHEFER, STADS- OCH KOMMUNDIREKTÖRER

Folke Andersson (1941–1978)

Anne-Marie Linde (1978–1994)

Ulf Mossberg (1994–1995)

Per-Ola Gunnarsson (1995–2002)

Lars Johansson (2002–2006)

Stellan Folkesson (2006-2010)

Palle Lundberg (2011-2022)