Kemira

Finskägda Kemira är ett av stadens största industriföretag och ingår i koncernen Kemira Oy. Genom ägarbyten har företaget genom åren även hetat såväl Reymersholms Gamla Industri AB som Boliden Kemi och har sina rötter i Skånska Superfosfat- och Svafvelsyrefabrikations AB. Totalt samsas i dag fem bolag på det stora Kemiraområdet, dels de helägda bolagen Kemira Kemi, Scandinavien Silver Eel och Kemira Growhow, dels det hälftenägda bolaget Alufluor samt Air Liquide. Produkterna som framställs här är resultat av kemiska processer och skulle inte kunna existera utan varandra. Det är också anledningen till att kemikalier till så vitt skilda användningsområden som vägsalt, ölbryggning, osttillverkning, djurfoder, vattenrening, blekmedel och konstgödsel lämnar Kemira.

Företaget började år 1875 på tomten vid Carl Krooks gata, där polisen hade sin verksamhet fram till 2006, genom Skånska Superfosfat- och Svafvelsyrefabrikations AB (Fosfaten). Företaget grundades av konsul Nils Persson som var verkställande direktör under åren 1875–1916. Bolaget tillverkade artificiella gödningsämnen, svavelsyra m.fl. kemiska produkter. Redan efter ett par år svarade fabriken för hälften av den svenska produktionen av konstgödselmedel på 10 000 ton per år. Fabriken byggdes ständigt ut och 1901 flyttades delar av produktionen till Kopparverket, Kemiras nuvarande industriområde. År 1918, då Fosfaten hade ca 800 anställda i Helsingborg och ca 2 500 på andra orter, köpte spritföretaget Reymersholm bolaget. Den sista delen av företaget, huvudkontoret, flyttade från Carl Krooks gata år 1955 till en då nybyggd kontorsbyggnad vid Industrigatan.