Karlsgatan

Karlsgatan, även tidigare med stavningen Carlsgatan, tillkom åren 1904–05 och delade därmed stadens dittills största kvarter, Karl XI. Kvarteret bestod av många hantverksgårdar men det var framförallt den största, Carl Christian Trapps garveri, som fick släppa till mark. Initiativet till den nya gatan kom från Trapps son, Oscar Trapp. I dag kan man se rester av Trapps gård i de två 1700-tals husen vid Södra Storgatan, omedelbart norr om Karlsgatan. För första gången användes träkubb som gatubeläggning, vilket bl.a. skulle ge en tystare trafik. Detta medförde att kärrornas järnhjul knappt hördes. Populärt kallades den Träkubbagatan. Tyvärr var hållbarheten inte den bästa.