Kanonfotografer

”Kanonfotografer”. En av stadens ambulerande kanonfotografer med sin utomhusateljé vid Sankt Jörgens plats.
”Kanonfotografer”. En av stadens ambulerande kanonfotografer med sin utomhusateljé vid Sankt Jörgens plats.

Kanonfotografer, skämtsam benämning på de fotografer som, utrustade med klumpiga lådformade fotografiapparater, stod till allmänhetens tjänst med snabbfotografering utomhus. ”Kanonfotografen” var ett populärt inslag i gatubilden ända fram till mitten av 1900-talet. Fotografierna framkallades och fixerades under en svart duk. Det hela gick i princip till som när man i dag låter sig porträtteras i fotoautomat. ”Kanonfotograferna” valde att ställa upp sin ”friluftsateljé” på sådana ställen i centrum som hade stor genomströmning av folk till exempel Stadsparken, Terrasstrapporna och Sankt Jörgens plats. Bland de många fotograferna kan nämnas att tre bröder till fotbollsmålvakten Karl Svensson, ”Rio-Kalle”, var kanonfotografer, Fridolf och Wilhelm arbetade i Helsingborg och en tredje i Malmö.