Kanalprojekt

Åren 1784–85 företogs mätningar och avvägningar i Öresund och Skälderviken för anläggande av en kanal mellan Råå fiskeläge och Halsahammar i Skälderviken. Tanken var att de svenska handelsfartygen genom ett sådant kanalbygge skulle kunna undgå tullen vid Helsingör och kontrollen vid Kronborg. Projektet misslyckades (blev aldrig av) på grund av att det saknades en fast grund under kanalens botten vid dess tänkta mynningar. Kanske berodde det också på att kostnaderna var skyhöga (beräknade drygt 18,5 miljoner riksdaler specie).

1845 färdigställdes en ritning, efter noggranna undersökningar, över ett kanalförslag mellan Råå och Domsten, längs kusten. Kanalen skulle komma att avskära Helsinborg från vattnet men inte heller den blev verklighet. Kostnaden var beräknad till 6,5 miljoner.