KG-gymnasterna

Helsingborgs kvinnliga gymnastikklubb med sin ledare, fanjunkare Oscar Strand 1914
Helsingborgs kvinnliga gymnastikklubb med sin ledare, fanjunkare Oscar Strand 1914

KG-gymnasterna, Kommunala Gymnastiken, bildades 1914. En strävan att höja folkhälsan gav anledning till att staden engagerade sig i tillkomsten och pådrivande, KG:s första ordförande var konsul Oscar Trapp. KG-gymnasterna har genom åren deltagit i flera större gymnastikuppvisningar. (se också Idrottsstaden)