Järnkonstruktioner AB

Järnkonstruktioner, AB, startat år 1934 av ingenjören Åke Järnum (Jönsson fram till år 1959), se även Anders Jönsson (f. 1844). Företaget byggde nya lokaler på Kvarnstensgatan 4 och hade som mest 70 anställda. År 1972 köptes företaget av sonen Lennart Järnum, som 1980 byggde nya lokaler på Landskronavägen. Nästa generation, sonen Carl Järnum, övertog år 2003 ansvaret för företaget, som i dag har 35 anställda.