Johan Jacob Döbelius

Döbelius, Johan Jacob. Helsingborgs museers samlingar
Döbelius, Johan Jacob. Helsingborgs museers samlingar

Döbelius, Johan Jacob , 1674–1743, läkare. Född i Rostock, Tyskland och flyttade 1699 till Sverige där han några år senare utnämndes till stabsmedikus vid trupperna i Skåne. År 1707 upptäckte och grundade han Ramlösa hälsobrunn. Adlad von Döbeln 1717. (Se även Vattenkällor) .