Jensens handelsträdgård

Jensens handelsträdgård, en gång belägen vid nuvarande Sankt Jörgens plats, startades på 1840-talet av Niels Peter Jensen d.ä., (1813–1887). Rörelsen övertogs av Jens Carl Christian Jensen (1839–1908) som tillsammans med sin bror Niels Peter Jensen d.y. (1843–1925) drev trädgårdsmästeriet och en anläggning i västra Ramlösa kallad Ramlösa Plantskola åren 1877–1890. Carl Jensen blev därefter ensam ägare till rörelsen vid Helsan och fastigheten i staden medan Niels Peter Jensen samtidigt ensam övertog Ramlösa Plantskola AB. Staden köpte år 1900 området i Hälsodalens västra ände för anläggande av Sankt Jörgens plats.