Idrottsmuseet

Idrottsmuseet, är sedan i juni 2004 inrymt i IOGT-huset på Carl Krooks gata 10. Idrottsmuseet är med sina stora samlingar av lokal idrottshistoria identiskt med Föreningen Idrottsarkivet (FIA) som bildades i juni 1976. FIA kom till efter en målmedveten strävan inom HISO och bland sportjournalisterna (”Sportpennorna”) att samla in och dokumentera stadens idrottshistoria. Helsingborg var först i landet med ett idrottsmuseum och har under åren uppmärksammats för en rad spännande specialutställningar. Man har sedan många år hyrt lokaler på Springpostgränden men hela tiden sökt mera ändamålsenliga lokaler, varvid hänvisats till åtskilliga förslag som dock aldrig kunnat realiseras. Flytten till före detta Scalabiografens salonger har lyft hela idrottsmuseet, som nu kan erbjuda besökarna fina utställningar i moderna lokaler jämte ett mycket innehållsrikt idrottsarkiv. Från våren 2013 kommer museet att finnas på Idrottens hus.

FIA har under uppbyggnadsåren haft betydande hjälp av idrottshistorikern professor Åke Svahn. Föreningen utgav under en följd av år en årsskrift, ”Helsingborgsidrott”, i vilken flera av stadens sportjournalister bidrog med artiklar. FIA:s ordförande genom åren har varit Sixten Raaf 1976–1986, Birger Jönsson 1987–1992, Nils Ence 1993–1995 och från 1996 Kjell-Arne Welin. KEA