IKEA

IKEA. Interiör från det ombyggda sockerbruket
IKEA. Interiör från det ombyggda sockerbruket

IKEA, grundat i Älmhult 1943 av Ingvar Kamprad. (Ingvar Kamprad, Elmtaryd, Agunnaryd = IKEA). Företagets varuhus finns över hela världen, utom i Afrika. I Helsingborg öppnades ett varuhus 1987 på Väla, men redan tidigare hade faktiskt IKEA-försäljning funnits i Helsingborg via en Sencello-butik, som först låg i city och sedan, med 35 anställda, flyttade till Ängelholmsvägen i Stattena. IKEA:s administrationskontor för Nordeuropa, omfattande Norden, Holland, Belgien och England, låg en tid i Humlebeck. Den kraftiga företagsexpansionen har fortsatt och krävt allt större utrymmen och då sådana ej kunde ordnas tillfredsställande i Humlebeck delades organisationens huvudkontor i två delar, varav ena halvan flyttades till Helsingborg och den andra, med den ekonomiska administrationen, till Leiden i Holland. Satsningen på Helsingborg har fortsatt och 2001 flyttade företagets internationella avdelning för planering och utveckling av nya varuhus till Helsingborg. Efter företagets köp av den gamla sockerfabriksbyggnaden på Söder och en omfattande inre ombyggnad av fastigheten, har den under 2004 tagits i bruk av flera olika IKEA-bolag. KEA