Hästhagsvägen

Hästhagsvägen, efter greve Ruuths hästhagar på platsen (Miatorp). Se också Ruuthska bruket.