Hjalmar Forsberg

Forsberg, Hjalmar, 1878–1941, överlärare och stadsfullmäktiges ordförande (s) (1931–1941). Jämte Edwin Berling är han den ende fullmäktigeordförande som fått en gata uppkallad efter sig, Hjalmar Forsbergs gata.