Himmelriksgränden

Himmelriksgränden, omkring 1730 kallad Himmerikssträtet, på 1787 års karta Himmelrikssträte. Namnet är känt från andra håll och kan vara ett ironiskt namn skapat av folkhumorn och avser en gata i ett slumområde. Den närliggande Langstisträde, (idag Södra Kyrkogatan), var känd för de ”skarnes slemme folck” som rörde sig där.