Herman Hirschlaff

Hirschlaff, Herman, 1849–1923, litograf och grundare av Helsingborgs Litografiska anstalt. Hirschlaff utbildades som litograf 1866–69 i Berlin och anställdes 1869 vid Fredrik Reuterdahls stentryckeri i Malmö. Han startade 1876 ”Herman Hirschlaffs Lithografiska Etablissemen” på Södra Storgatan 8 i Helsingborg, flyttade omkr. 1884 till Norra Storgatan 21 (Jacob Hansens hus). År 1889 inrättades stentryckeriet i Kullagatan 21. Året därpå förvärvades tryckeriet av stenhuggare N. Nilsson och bytte samtidigt namn till ”Helsingborgs Litografiska Anstalt”, med Hirschlaff som firmatecknare. 1905 blev Hirschlaff ensam ägare igen och 1917 ombildades företaget till aktiebolag med Hirschlaff som vd. År 1918 flyttades anstalten till Norra Strandgatan 8. Efter Hirschlaffs död 1923 har flera ägare varit involverade och 1942–43 flyttades företaget till nya lokaler vid Hästhagen 3. (se Helsingborgs Litografiska AB) KEA