Henry Dunkers plats

Henry Dunkers plats, centrum, efter Henry Dunker. Platsen är utformad av Bruno Östholm och med en stjärnhimmel i beläggningen av Ebba Matz.