Henrik Hammarberg

Hammarberg, Henrik, 1686–1768, ämbetsman, militär, för eftervärlden särskilt omtalad som ”Stenbocks kurir”, sedan han efter den svenska segern i Slaget vid Helsingborg 1710 i sin egenskap av Magnus Stenbocks adjutant skickats som kurir till Stockholm med bud om segern. Färden företogs med skjuts och ej till häst som den har skildrats i starkt romantiserad form av Carl Snoilsky i ”Stenbocks kurir”. Hammarberg gjorde, efter sina militära insatser i Karl XII:s krig, karriär som jurist och verkade bl.a. i nordvästra Skåne som häradshövding i Luggude. Han var från 1739 president i Göta hovrätt och åren 1751–53 president i Svea hovrätt.

Läs mera: Karl Salomonsson, ”Häradshövdingar och lagmän i Luggude”, Minnen från Helsingborg och dess skola (1950).