Helsingborgsmästaren

Helsingborgsmästaren, namn på den kyrkomålare som omkring 1500 utförde målningar i Mariakyrkan. Av dessa återstår nu endast fragment föreställande tre helgongestalter på korets norra vägg. Två av figurerna är med språkband betecknade som Sankt Magnus och Sankt Brandarus, båda sällsynta i nordiska kyrkor. Den förstnämnde från Orkneyöarna och den andre från Irland. Krigarhelgonet Sankt Magnus återkommer i nästan identiskt utförande i Brunnby kyrka. Det finns, menar konsthistorikern Erik Cintio, all anledning förmoda att det är samme mästare till målningarna i Brunnby som till de till största delen förstörda målningarna i Mariakyrkan.

Läs mera: Aron Borelius, ”Hälsingborgsmästaren”, Skånes medeltida monumentala måleri (1954).