Helsingborgs koloniträdgårdsföreningars samorganisation

Helsingborgs koloniträdgårdsföreningars samorganisation, bildad 1953 som en paraplyorganisation för stadens koloniträdgårdsföreningar. Se Koloniträdgårdar.