Helsingborgs Litografiska AB

Anläggningen vid Hästhagsvägen
Anläggningen vid Hästhagsvägen

Helsingborgs Litografiska AB, vanligen kallat Litografen, grundat som Herman Hirschlaffs Litografiska Etablissement år 1879. Företaget utvecklades till ett av stadens största inom den grafiska branschen och låg fram till nedläggningen i slutet på 1990-talet vid Hästhagsvägen. Litografen var ända till början på 1990-talet Skandinaviens ledande företag när det gällde fyrfärgs reklamtryck i offset. Arbetsstyrkan uppgick 1992 till ca 100 personer.
Litografens grundare, den tyskfödde litografen Herman Hirschlaff (1849–1923) öppnade sitt stentryckeri på Södra Storgatan 10 (södra hörnet mot Möllegränden) och flyttade senare runt till olika adresser bl.a. Jacob Hansens hus samt Kullagatan 41 och 39. Från mitten av 1880-talet blev den ekonomiska situationen allt brydsammare. Företaget tvingades i konkurs och nya ägare kom till, men Hirschlaff blev under ett antal år kvar som anställd. År 1905 kunde han återköpa företaget och 1917 ändrades namnet till Helsingborgs Litografiska AB samtidigt som man flyttade in i Norra Strandgatan 8. Hirschlaff kvarstod i företagsledningen fram till sin död 1923. Därefter har flera ägare varit involverade, 1942–43 flyttades till nya lokaler vid Hästhagsvägen. Företaget var finskägt fram till nedläggningen i slutet av 1990-talet. KEA

Läs mera: Torsten Jarnvall, ”Herman Hirschlaffs Lithografiska Etablissement”, Kring Kärnan 21 (1992).