Helsingborgs Jacquardväfveri AB

Helsingborgs Jacquardväfveri AB, allmänt Jacquarden eller ”Sjackan”, grundades 1896 som enskild firma av tysken Julius Nathan. Med ett sjuttiotal handvävstolar började verksamheten i hyrda lokaler vid sydöstra hörnet Södra Kyrkogatan/Södra Strandgatan. År 1897 köptes företaget av tyska grosshandelsfirman Landt & Rickertsen som den 31 oktober 1898 ombildade rörelsen under namnet Helsingborgs Jacquardväfveri AB År 1899 förvärvades en tomt i Raus Plantering där en fabriksbyggnad uppfördes. Denna kom efterhand att utökas och upptog så småningom hela kvarteret Väveriet. Företaget leddes av disponent Sven G. Bengtsson som under de bästa åren hade upp emot 450 personer anställda, 300 mekaniska vävstolar, eget koleldat kraftverk vars höga fabriksskorsten var ett dominerande inslag i Planteringen.
Tillverkningen bestod från början av bl.a. mönstertyger, cheviot, satin och whipcord. År 1928 upptogs som en av de första i landet tillverkning av äkta sidentyger. Efter Sven G. Bengtsson var Harald Kirsebom i ledningen för företaget och senare Sven Sigemark, som var kvar till 1991. Med den nya tidens import från låglöneländer minskade verksamheten alltmer, liksom f.ö. hela landets tekoindustri. År 1958 hade den egna tillverkningen upphört och vävstolarna åkte ut varpå fabrikslokalerna hyrdes ut. Firman sysslade därpå med import, postorder- och butiksförsäljning, men 1993 försattes bolaget i konkurs. Konkursförvaltaren fortsatte en tid med tygförsäljning under namnet Hemvävnad. Den gamla fabriken revs under senare delen av 1980-talet varefter flera större bostadshus uppfördes på det forna fabriksområdet. Kvar av fabriken lämnades en mindre byggnad jämte ett vackert portvalv, nu ingående i områdets gårdsmiljö. KEA