Hamnpaviljongen

Hamnpaviljongen. Foto 1920-tal
Hamnpaviljongen. Foto 1920-tal

Hamnpaviljongen, stadens första egentliga sommarrestaurang och ett populärt dansställe för unga i Helsingborg i början av 1900-talet. Paviljongen låg på hamnpiren omedelbart norr om fyrhuset och signalstationen. Det invigdes 29 juli 1892. En påbyggnad utfördes 1898 då byggnaden försågs med fyra hörntorn och ett centralt torn. Vid krigsutbrottet 1939 övertog militären huset. Eftersom hamnen var avspärrad under hela kriget upphörde restaurangrörelsen och byggnaden blev under de fem krigsåren så skamfilad att den måste rivas vilket skedde i februari 1946. Ett provisorium, som till viss del påminde om den ursprungliga byggnaden, uppfördes i maj 1948 och fick stå kvar till dess att restaurang Parapeten byggdes 1955.