Gustavsborgs park

Gustavsborgs park, populär nöjesplats vid Duvestubbeskogen i Ödåkra, startade i slutet på 1920-talet, upphörde omkring 1945, återuppstod efter ca tio år, då kallad Blue Heaven. Nu inträdde en storhetstid då den tidens populäraste orkestrar engagerades. Tio–femton busslaster med danssugna kom på lördagskvällarna från orter runt om i Nordvästskåne. Publikrekordet nåddes då Edvard Persson uppträdde. I slutet av 1950-talet dog verksamheten ut, beroende på ett mycket omskrivet slagsmål, vilket skapade en negativ reklam för stället. Men efter en tid kom en ny ägare och stället kallades nu Serenaden. I början av 1960-talet var det dock åter dags för ägarbyte och ställets namn ändrades till Stjärnan. Mot slutet av 1960-talet upphörde festligheterna för gott, en auktionsfirma verkade en tid i byggnaden, liksom ett byggföretag, men förfallet av det forna danspalatset var nu så stort att byggnaden utgjorde en fara för lekande barn varpå stället omkring 1978 såldes på exekutiv auktion till staden och revs 1993. KEA