Gustav Adolfs församlingshus

Gustav Adolfs försmalingshus. Exteriören vid Furutorpsgatan.
Gustav Adolfs försmalingshus. Exteriören vid Furutorpsgatan.
Gustav Adolfs försmalingshus. Exteriören vid Furutorpsgatan.

Gustav Adolfs församlingshus, invigt den 25 september 1942 av biskop Edvard Rodhe. Ritningarna till huset utfördes av stadsarkitekten Arvid Fuhre. På fasaden mot Furutorpsgatan finns reliefen ”Den gode herden” av Robert Nilsson. Se även Församlingsindelning.