Grafiska museet

Grafiska museet, på Fredriksdals friluftsmuseum minner om ett gammalt hantverk och den grafiska industrin i Helsingborg
Grafiska museet, på Fredriksdals friluftsmuseum minner om ett gammalt hantverk och den grafiska industrin i Helsingborg
Grafiska museet, på Fredriksdals friluftsmuseum minner om ett gammalt hantverk och den grafiska industrin i Helsingborg

Grafiska museet, uppfört 1995 på Fredriksdal – museer och trädgårdar, efter gamla ritningar på två numera rivna fastigheter i kvarteret Delfinen vid Konsul Olssons plats. Museet har byggts upp mycket tack vare Gideon Beils och Bertil Hagbergs stora arbetsinsatser och drivs av den ideella Föreningen Grafiska Museets Vänner med yrkeserfarna grafiker som inför publik arbetar med olika moment inom tryckerikonsten.