Garnisonssjukhuset

Garnisonssjukhuset, var inrymt i ett envåningshus i korsvirke i hörnet Övre Långvinkelsgatan/Pilgränden (nuvarande Bergeströmsgatan) för den skvadron av Kronprinsens Husarregemente som då var förlagd i staden. Det lilla sjukhuset var närmast att betrakta som en sjukstuga. Byggnaden, uppförd i början på 1700-talet, var ett före detta landtullhus. Huset togs 1820 över som garnisonssjukhus och tjänstgjorde även som ett provisoriskt epidemisjukhus vid de återkommande koleraepidemierna. Det flyttades sedan till lokaler i hospitalet på den så kallade fattighustomten vid nuvarande Konsul Olssons plats. (Se även Helsingborgs lasarett)