Gantofta

Sliprännorna i Råådalen, ett unikt fornminne bland många i den fornminnesrika området mellan Raus kyrkogård och Gantofta
Sliprännorna i Råådalen, ett unikt fornminne bland många i den fornminnesrika området mellan Raus kyrkogård och Gantofta
Sliprännorna i Råådalen, ett unikt fornminne bland många i den fornminnesrika området mellan Raus kyrkogård och Gantofta

Gantofta, idag villasamhälle i Kvistofta socken. Det tidigare järnvägssamhället i Rååns dalgång tillhörde fram till kommunsammanslagningen 1971 dåvarande Vallåkra kommun. Samhället präglas i dag främst av den småhusbebyggelse som byggdes upp med början på 1950-talet. Mitt inne i småhusområdet ligger gården Carlsro. Tillsammans med två gårdar söder om samhället, vilka legat på samma plats sedan början av 1800-talet, markerar Carlsro samhällets ursprung i den forna bondbyn. Den keramiska traditionen i byarna utmed Råån kom så småningom att föras vidare också av JIE-keramikfabrik i Gantofta. Rörelsen startade på 1940-talet som trävaru- och grossistfirma. Först på 1950-talet började tillverkningen av keramikprodukter, främst prydnadssaker, med lera från Tyskland. Ortnamnet (som ca 1524 stavades Gantoffthe) innehåller en plural form av toft, ”tomt”, och en oklar förled. Invånarantalet idag 2012 är ca 1 400.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton från Gantofta, bl.a.: [[1]] & [[2]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten, bl.a.: [[3]]