Gamla Knutpunkten

Gamla Knutpunkten, allmän benämning på korsningen Trädgårdsgatan/Södergatan/S.Storgatan från spårvägens start 1903 till invigningen av den nya terminalanläggningen Nya Knutpunkten vid Kungstorget 1991. Nya Knutpunkten uppfördes efter en tävling under åren 1988–1991 som en samlad terminalbyggnad för färjor, tåg, regional- och lokalbussar samt taxi. Arkitekt var Ivar Krepp, VBB. Tävlingen, som omfattade fyra förslag, var ett led i genomförandet av 1984 års bangårdsavtal mellan SJ och staden. Förutom terminalbyggnaden Knutpunkten med en våningsyta om ca 13 000 m2 innehåller kvarteret Terminalen även en hotellbyggnad om ca 9 000 m2 och kontorsbyggnader om ca 20 000 m2. Kontorsbyggnaden längst söderut hyrs av Helsingborgs stad som stadshus sedan år 1993.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton på Gamla Knutpunkten, bland annat: [[1]]

Läs mera: Kalle Lind (fotografier), Ankomst Helsingborg. Bangårdsbygget i bild 1987–1991 (1991).