Föreningsgatan

Föreningsgatan, efter Egnahemsföreningen Hälsan som uppförde parhusen i kvarteren Höken m.fl. (Tågaborg). Se även Egnahemsrörelsen.