Follin (släkten)

Elias Follin, prost och lokalhistoriker av rang. Helsingborgs museers samlingar
Elias Follin, prost och lokalhistoriker av rang. Helsingborgs museers samlingar

Follin, (släkten), kan i Helsingborg räknas från prosten Elias Follin, född 1746.

(1) Elias Follin 1746–1819, (kyrkoherde i Helsingborg 1785– 1819), g.m. Sofia Bergeström, (1767–1812), dotter till prosten, teol. dr Hans Bergeström, som f.ö. var Elias Follins företrädare i ämbetet.

(2) Carl Harald, 1795–1866, var ryttmästare vid Skånska Husarregementet, att tillsammans med makan, Fredrique Mollberg, 1811–1883 (dotter till Peter Mollberg, (se Mollberg (släkten)), bli de första av släkten Follin på lantegendomen Pålsjö slott. Paret bodde först en tid på Eneborg innan de efter att genom arv och försäljning av hotell Mollberg kunde köpa Pålsjö. Carl Harald och Fredrique fick sju barn men endast två (Carl Fredrik och Gustav Anders) stannade i Helsingborg.

(3) Carl Fredrik, 1832–1891, arvtagare av Pålsjö.

(4) Gustav Anders (G.A.), 1834–1915, gift med Sigrid Lewenhaupt, (1853–1927).

(5) Carl, 1877–1954, son till Gustav Anders och ägare till Pålsjö (i arv efter Carl Fredrik). I äktenskapet med Ebba Hay (1896–1975), föddes tre söner av vilka kan nämnas Helsingborgskännaren Carl Fredrik.

(6) Carl-Fredrik, 1918–2002, överstelöjtnant, som tillsammans med makan, Marianne, f. Hjortsjö, (1920–1990), har bott på Lilla Pålsjö, en avstyckning från slottet i samband med fastighetens försäljning till staden 1957. Carl-Fredrik Follin kan sägas ha följt i sin farfars farfars, Elias Follin, spår vad beträffar det helsingborgshistoriska intresset och engagemanget. Carl-Fredrik författade flera skrifter och artiklar i ämnet. Elias Follins Helsingborgs Historia, utökad och utgiven 1851 av prosten Peter Wieselgren, torde räknas till klassikerna bland landets stadshistoriska beskrivningar. KEA