Flyborgska huset

Flyborgska huset, även känt som Skånska Bankens hus (numera inrymmande Provinsbanken), är beläget vid Stortorget i hörnet mot Norra Strandgatan. Flyborgska huset är den äldsta i ursprungligt skick bevarade byggnaden vid Stortorget. Huset uppfördes 1869 efter Mauritz Frohms ritningar med bagaren och handelsmannen Carl Flyborg d.ä. (släkten) som byggherre. Se även Flyborg (släkten).