Fjärrkyla

Fjärrkyla, började byggas ut av Öresundskraft år 1998. Nätet är i dag ca fem km långt och levererar fjärrkyla till 12 fastigheter, däribland lasarettet. Försäljningsvolymen uppgick år 2004 till 12 GWh. Kylan produceras vid Västhamnsverket och leds via kallvattenledningar fram till abonnenten. Se även Elverk/energiförsörjning.