Fjärestads kyrka

Fjärestad kyrka. Foto: Sven-Olof Larsén
Fjärestad kyrka. Foto: Sven-Olof Larsén

I samband med en yttre renovering 1999 upptäcktes en inmurad stenrelief med måtten 52 x 36 cm, huggen i nordvästskånsk sandsten, föreställande ett lejon. Reliefen sitter på långhusets norra sida, under takfoten i närheten av koret. Bildstenen är romansk, och med all sannolikhet samtida med den äldsta kyrkan. Den har troligen suttit i anslutning till någon öppning, möjligen sydportalen. Den nuvarande placeringen är således sekundär och har tillkommit i samband med 1800-talsombyggnaden av kyrkan. Vid 1999 års renovering överkalkades reliefstenen såsom skydd, men en kopia finns i kyrkans vapenhus (Forsberg 2006b).

Fjärestad kyrkas torn. Foto: Sven-Olof Larsén
Fjärestad kyrkas torn. Foto: Sven-Olof Larsén
Fjärestad kyrkas torn. Foto: Sven-Olof Larsén

Kyrkans äldsta inventarium utgörs av en träskulptur från 1400-talets första hälft, en pietàbild där den sörjande Maria sitter med sin döde sons kropp i knäet. Bemålningen är dock inte medeltida (Liepe 1995:268). Kyrkan saknar idag medeltida dopfunt, men vid grävningsarbeten intill kyrkan har en mindre del av en senromansk dopfunt påträffats. Fragmentet utgör en del av funtens cuppa och kan troligen dateras till 1100-talets slut (Tynell 1921:72; HeM 106-89).
Författare: Peter Carelli

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du ett foto taget inuti kyrkan: [[1]]

Läs mer: Medeltidens kyrkor

Litteraturlista

Anshelm, Gunnar 1947. Stiftets kyrka. Lunds stift i ord och bild. 1947. Herrlin, Gunnar (red.). Stockholm.

Forsberg, Mikael 2006b. Underhållsplan för Fjärestads kyrka, Kvistofta Pastorat, Skåne län. Upprättad den 22 november 2004. Reviderad den 3 september 2006. ItArk Arkitektkontor, Helsingborg (stencil).

HeM = Helsingborgs Museer.

Tynell, Lars 1921. Skånes medeltida dopfuntar. Stockholm.