Ernst Bergstens boktryckeri

Bergstens boktryckeri, Ernst, ett av de äldsta ännu verksamma tryckeriföretagen i Helsingborg. Det startade som Nils Jönssons tryckeri på Järnvägsgatan omkring år 1884. Boktryckare Jönsson hade då redan hunnit grunda Helsingborgs Tidning 1867, vilken sedermera blev Helsingborgs Dagblad. År 1902 flyttade Nils Jönsson tryckeriet till Södra Strandgatan 5. Verksamheten, som tidigt på 1900-talet övertogs av boktryckaren Ernst Bergsten, bedrivs sedan 1962 i en anläggning på Rågångsgatan 8 under namnet Bergstens Tryckeri AB. Se även Grafisk industri.