404

The page could not be found

Vi gjorde en sökning på webbplatsen till dig, kanske letade du efter:

 • 8 December, 2016

  Epidemisjukhuset

  [caption id="" align="alignnone" width="1831"] På Söder nära Gummifabrikens lokaler till vänster och Elektromekano i bakgrunden[/caption] Epidemisjukhus, ett första epidemisjukhus med plats för 16 patienter uppfördes 1874 på initiativ av stadsläkaren Joachim Fredrik Fritz Netzler på tomten nordväst om korsningen Furutorpsgatan/ Rönnowsgatan (där senare Gummifabriken/ Tretorns kontorsbyggnad uppfördes). Sjukhuset uppfördes ”af Byggmästaren Jönsson, som wid hållen

 • 9 December, 2016

  Pålsjöhemmet

  Pålsjöhemmet, se Epidemisjukhuset.

 • 9 December, 2016

  Nödbostäder

  [caption id="" align="alignnone" width="886"] Gullpudran[/caption] Nödbostäder, i Helsingborg inrättade vid olika tillfällen, men särskilt under 1920-talets första hälft då det rådde ett skriande behov av bostäder för familjer som på grund av arbetslöshet nödgats lämna sina lägenheter. Pengar saknades till hyra, i första hand måste familjen ha mat. Men även familjer som kunde betala sin