Elerska gården

Elerska gården, (alternativ stavning Ehlerska gården), efter handlaren Johan Elers (1814–1893), tidigare kallad Hammarska gården, var belägen norr om Strömgränden mellan Kullagatan och Norra Storgatan. Vinfirman Persson & Cronzell AB byggde här år 1907–08 det huset vid Strömgränden/Kullagatan (Kullagatan 8–10) som finns där än i dag. Infarten från Kullagatan leder till den gamla handelsgården Gamlegård.