Domusbyggnaden

Byggnaden Domus, från början innehållande ett inom kooperationen ingående varuhus öppnat 1967 i det då nybyggda huset som täcker hela kvarteret Holland gränsande till Mäster Palms plats i norr och Holländaregatan i söder. Byggnaden genomgick en ombyggnad under 1987. Samtidigt upphörde Domus med sin verksamhet på platsen. Det tidigare KF-ägda varuhuset fick efter ombyggnad mera karaktär av modern galleria med helt omdisponerade butiksutrymmen för ett flertal privata detaljhandelsföretag inom skilda branscher samt kafé och restaurang. Förre detta Domus har blivit Söderpunkten. Se även Kooperativa föreningen Svea.