Carl Hårleman

Carl Hårleman, 1700–1753, överintendent, arkitekt och en drivande kraft i arbetet med upprustning av trädgård och park i Ramlösa hälsobrunn. Hårleman lät resa en minnessten i parken, här står med runskrift: ”Carl Hårleman med sin hustru H.J Lieve reste denna sten till tacksamt minne av Ramlösa vattens dygd och grevinnan Ramels omvårdnad, år 1750.”

Foto: Sven Olof Larsén.