Carl Hårleman

Carl Hårleman, 1700–1753, överintendent, arkitekt och en drivande kraft i arbetet med upprustning av trädgård och park i Ramlösa hälsobrunn.