Carl Henric Rooth

Rooth, Carl Henric
Rooth, Carl Henric

Rooth, Carl Henric, 1790–1858, handelsman och från 1826 även dansk konsul. Etablerade sig i kvarteret mellan Norra Storgatan/Nedre Långvinkelsgatan/ Springpostgränden 1813. Hörnhuset mot Tycho Braheplatsen lät han uppföra år 1823–24. I samband med nybyggnation skedde även en ombyggnad av fastigheten mot Långvinkelsgatan. Färdigställandet av denna skedde år 1825 vilket årtal än i dag kan ses över porten till gården från Långvinkelsgatan. Ett trappräcke från Rooths fastigheter i kvarteret finns numera på det s.k. Tornerhjelmska huset på Fågelsångsgatan 22. I den södra delen av sin egendom lät Rooth anlägga en mycket påkostad trädgård. Den användes bl.a. för större festliga sammankomster, exempelvis då konung Oscar I besökte staden på sommaren 1846. Konsuln bedrev handel i butik mot Norra Storgatan fram till år 1853 då företaget övertogs av en av de anställda, Carl Ferdinand Westrup. Dennes son Gustaf (1855–1924) fortsatte rörelsen tillsammans med en anställd A. Hansson varvid företagets namn ändrades till AB G. Westrup & Co. Då Carl Westrups maka avled utlöstes Hansson och istället inträdde Gustafs broder, Carl (1867–1951). Rooth medverkade 1836 till bildandet av Helsingborgs Sparbank. Han innehade ett stort antal offentliga uppdrag och var även riddare av Dannebrogsorden och Vasaorden. KEA

Läs mera: Henry Rooth, ”Carl Henrik Rooth, Peter Wieselgren och Helsingborgs Mariakyrka”, Gillet Gamla Helsingborgs skriftserie.