Carl Gustaf Uggla

Uggla, Carl Gustaf, chef för Ramlösa hälsobrunn och Hbg–Råå–Ramlösa Järnväg (Ramlösa 1980). Uggla har också gett namn åt C.G. Ugglas gata.