Carl August Cederborg

Cederborg, C. Aug. (Carl August), 1849–1933, författare, tidningsman. Född på informatorsbostället vid Wanås slott, Östra Göinge, började C A sin bana som lantbrukare men drygade under kristiden i början av 1880-talet ut inkomsterna genom politiska artiklar i Kristianstadsbladet och senare kåserier i den nystartade tidningen Södra Sverige. På ett publicistmöte 1883 träffade han tidningsmannen och förläggaren Hans Österling, skalden Österlings far som just var på väg att starta en ny tidning i Helsingborg. Österling uppskattade C A:s artiklar, och den unge publicisten fick omgående erbjudande att bli hans kompanjon. C A slog till och flyttade till Helsingborg, där han med sin familj först bosatte sig på Drottninggatan 66, ett hus som sedan länge är rivet. Han publicerade sig flitigt i den nya tidningen. Efter flera flyttningar hamnade C A under sin sista Helsingborgstid i en hyrd villa på Tågaborg. Det var här han skrev sin debutroman ”Göingehövdingen”, publicerad i två delar 1899–1900. Kort därefter flyttade han med familjen till Stockholm, och det är i Saltsjöbaden hans följande historiska romaner, icke mindre än 40, kommer till. Men ingen av dem kan i popularitet mäta sig med ”Göingehövdingen”. HL

Läs mera: Solbritt Lindfors Lång, red., ”Diktarnas Helsingborg” (2005).