Campus Helsingborg

F.d. Tretornbyggnaden, här sedd från Universitetsplatsen.
F.d. Tretornbyggnaden, här sedd från Universitetsplatsen.

Campus Helsingborg, Lunds universitet. Campus Helsingborg är en del av universitetet med ansvar för nya tvärvetenskapliga kunskapsområden. Lunds universitet startade sin utökade verksamhet i Helsingborg i början av 1990-talet i stadens lokaler inom Skolstaden. Här växte verksamheten till drygt 1 000 studenter. År 2000 startade verksamhet under namnet Campus Helsingborg i nyrenoverade lokaler i den gamla Tretornfabriken i kvarteret Hermes. All verksamhet flyttades dit och den officiella invigningen ägde rum den 21 oktober 2001 av universitetets dåvarande rektor Boel Flodgren.

Tillväxten har fortsatt och idag 2012 har man omkring 4 000 studenter. Det största utbildningsområdet är Service Management med f.n. fyra inriktningar: Hotell och restaurang, Turism, Retail och Health Management. Övriga är Socionomutbildning (Socialhögskolan), Högskoleingenjörsutbildning (Lunds Tekniska Högskola – LTH), Marinbiologi, Miljöstrategi, Institute of Communication samt ett betydande antal fristående kurser. En del av Konsul Perssons villa utgör i dag kårhus för studenterna.