Brynolfska huset

Brynolfska huset, benämning på ett hus som låg vid nuvarande Gustav Adolfskyrkans norra sida där i dag Simhallsbadet ligger. Huset uppfördes 1871 av bagaren Anders Persson Brynolf, som hade sin bostad och bagerirörelse där. Efter att han blivit ihjälsparkad av en häst 1879 hyrde hans änka Anna Brynolf ut huset till fester m.m. och gjorde verksamheten vida känd. Tillsammans med Industriföreningens hus vid Södergatan/Bollbrogatan var Brynolfs ”salong” en av få lokaler som på 1880–90-talen lämpade sig som möteslokal för t.ex. arbetarrörelsens pionjärer. Änkan Brynolf blev en känd profil som ”nöjesidkerska”.