Borgerskapets äldste

Borgerskapets äldste, i kortform B.Ä. eller ”de äldste”, var jämsides med magistraten stadens högsta beslutande organ före stadsfullmäktiges inrättande 1863. Se även Kommunala styresformer.