Borg

Borg. Färgaresläkten Borg blev välkänd för flera generationer helsingborgare. Namnen Borg och Schollin-Borg förknippas med färgerier och kemtvätt och tvättanstalter. Grenen Schollin-Borg uppstod då Johannes Borg, som anlade det första färgeriet i staden, anställde en gesäll, Jacob Schollin. Denne uppskattades för sin skicklighet och månande om färgeriet och han blev högst betrodd. Johannes adopterade därför Jacob, vilken tog sig namnet Schollin-Borg. Flera av färgarna Borg var välkända profiler i staden, som t.ex. Johan Ludvig Borg, (1820–77), och Anders Borg, (1845–1929), den senare också känd som författare till boken Helsingborg förr och nu, (utgiven första gången 1920, ny upplaga 1989).