Boktryck AB

Boktryck, AB, tryckeriföretag grundat 1920 av makarna Mellborn. Ursprungligen beläget på Södergatan 18, 1925 flyttade det till Norra Strandgatan 2 i Skånska Bankens hus. År 1967 flyttade man som första hyresgäst till Berga industriområde, till de nuvarande lokalerna på Muskötgatan 23. Företaget drivs, efter en fusion, under namnet LJ Boktryck AB. Se även Grafisk industri.